You are currently viewing ความคุ้นเคยกับ ฟุตบอล

ความคุ้นเคยกับ ฟุตบอล

  • Post author:
  • Post category:Blog

ผู้เล่นต้องสัมผัสกับ ฟุตบอล ให้บ่อยที่สุดเพื่อให้เกิดความเคยชิน ด้วยฝ่าเท้าด้านนอก ฝ่าเท้าด้านใน ข้างเท้า หลังเท้า ด้วยเท้าทั้งสองเท้า อาจจะเป็นการเลี้ยงลูกฟุตบอล หรือการเดาะลูกฟุตบอล และการใช้ทุกอย่างของร่างกายยกเว้นมือ ด้วยการใช้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นมือในการคอนโทรลบอล  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอลมากที่สุด

มารยาทนัก ฟุตบอล

มีน้ำใจนักกีฬารู้จักการให้อภัยเมื่อทีมแพ้ มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด มีความเคารพในการตัดสินของกรรมการ มีความอดทนต่อการยั่วยุของฝั่งตรงข้าม กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

ความพร้อมร่างกาย

การทรงตัวเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้น การอบอุ่นร่างกายช่วยยืดกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อในตำแหน่งต่างๆของร่างกาย โดยแต่ละส่วนทำซ้ำๆอย่างน้อย 2-3 ครั้ง  ทั้งหมดนี้จะช่วยในการเคลื่อนไหวได้อย่าง คล่องแคล่ว ว่องไว ช่วยลดอาการบาดเจ็บ รวมถึงช่วยส่งเสริมวิธีการเล่นด้วยการวิ่งในแบบต่างๆ

การปฐมพยาบาลเมื่อมีอาการบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บของนักกีฬาฟุตบอลในระหว่างซ้อมหรือการแข่งขัน ซึ่ง เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น นักกีฬาควรมีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อลดระยะเวลาและอาการบาดเจ็บ เช่น การประคบเย็นช่วยในเรื่องการหยุดเลือดที่แตกกระจายไปรอบๆอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ โดยการประคบเย็นควรรีบทำทันทีภายใน 24 ชั่วโมงแรก ทุกๆ 10 นาที และพัก 5 นาที แบบนี้ไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นประคบร้อน เพื่อช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เป็นต้น