You are currently viewing วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค

วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค

วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค - AYLA's

    วิ่งหนีออกไปด้วยความไวสองมัค คือ ชื่อเพลงของวง AYLA’s (ไอย์ลาส์) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวัง ความคิดถึงโหยหาถึงคนรักที่ต้องเลิกรากันไป แต่ในใจยังไม่สามารถลบภาพเก่าๆไปได้ ยังทรมานทุกข์ทนซ้ำๆ ไม่สามารถลืมเรื่องราวเก่าๆ เวลาก็ยังไม่สามารถลบแผลในใจได้ การที่จะหนีเรื่องราวเหล่านี้ได้คงต้องไว้ความเร็วมากๆ จึงเปรียบเพลงนี้ว่า แม้จะวิ่งหนีไปด้วยความไวสองมัค ก็ไม่สามารถช่วยลบเรื่องราวที่เคยเข้ามาที่ทำให้มีน้ำตาและเจ็บช้ำเหลือเกินไปได้จริงๆ

ความไวสองมัค คือ เท่าไร

   ความไวสองมัค คือ ความเร็ว 2450 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง โดยคิดจาก หน่วย มัค คือความเร็วเสียง ที่มีอัตราส่วน 1 มัคต่อ 1225 กม./ชั่วโมง

เนื้อเพลง

   อยากจะลืมเรื่องราว ที่เคยได้ผ่านเข้ามา  ที่ทําให้มีนํ้าตา มันทําฉันเจ็บ

   เเต่อยากจะลืมเท่าไร ก็เหมือนเก่า ยังคงจําเรื่องเรา จนวันนี้

   แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร แต่แผลในใจไม่อาจจะลบมัน
และทุกๆ ความทรงจํา มันยํ้าให้ฉันต้องหนีไปให้ไกล
จากความทุกข์ทน แต่ภาพเธอยังวน กลับมาทุกที
อยากลบเรื่องราวที่มี ตอนนี้ไม่อยากจะเก็บ มันเอาไว้
มันเจ็บเกินทนไหว หลุดพ้นมันไปสักที
แค่อยากจะหนีความทรมาน

แต่อยากจะลืมเท่าไร ก็เหมือนเก่า   ยังคงจําเรื่องเรา จนวันนี้

แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร แต่แผลในใจไม่อาจจะลบมัน
และทุกๆ ความทรงจํา มันยํ้าให้ฉันต้องหนีไปให้ไกล
จากความทุกข์ทน แต่ภาพเธอยังวน กลับมาทุกที
อยากลบเรื่องราวที่มี ในตอนนี้

แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไร แต่แผลในใจไม่อาจจะลบมัน
และทุกๆ ความทรงจํา มันยํ้าให้ฉันต้องหนีไปให้ไกล
จากความทุกข์ทน แต่ภาพเธอยังวน กลับมาทุกที
อยากลบเรื่องราวที่มี อยากหนีมันไป
ให้ลืมเรื่องราว ที่เคยได้ผ่านเข้ามา
ที่ทําให้มีนํ้าตา ที่ทําฉันเจ็บ ชํ้า

นักร้อง ศิลปิน

 AYLA’s ( ไอย์ลาส์ ) 
Vocal ร้องนำ – KUMPANAT SIMUANGPHAN @crpaa 
Guitar / Vocal กีตาร์ ร้องน้ำ – WERAWUT CHONGSARN @nay_werawut 
Guitar กีตาร์ – KOMKRIT BOONRUENG @kkaxf
Bass เบส – ARKOM PHUEANRAK @__oill
Drum กลอง – BORIWAT SRIYOTHA @knight_boriwat
Lyrics เนื้อร้อง – KUMPANAT SIMUANGPHAN

ความไวสองมัคที่ว่าเร็วแล้วยังคงเร็วไม่เท่าความไวของสล็อตเครดิตฟรี