วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

สำหรับผู้ที่จะออกกำลังกายใหม่ๆมักไม่ได้ประเมินตนเองจึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกาย และชอบเข้าใจผิดว่าจำเป็นต้องออกให้หนักให้นานจึงจะเกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ผิด การออกกำลังกายอย่างปลอดภัยนั้นควรต้องเริ่มที่ละน้อย ค่อยเพิ่มความหนักและระยะเวลาที่ออกกำลังกาย การเลือกอุปกรณ์อย่างเหมาะสม การเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายนั้น เมื่อเราจะออกกำลังกายอะไร ควรที่จะเลือกรองเท้าสำหรับการบริหารร่างกายประเภทนั้น อย่างเช่นรองเท้าวิ่ง รองเท้าสำหรับการเล่นกีฬาต่างๆเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับอันตราย เสื้อผ้าที่ใส่จะต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกาย และสภาวะแวดล้อม สำหรับการบริหารร่างกายในกลางแจ้งที่อบอ้าว เสื้อควรจะบางรวมทั้งระบายอากาศได้ดิบได้ดี การวอร์มร่างกายและการยืดกล้ามเนื้อ การวอร์มร่างกายจะเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อ หัวใจ และหลอดเลือดให้พร้อมในการบริหารร่างกาย ส่วนการยืดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆเพื่อกล้ามเนื้อยืดและมีความผ่อนคลาย การยืดกล้ามเนื้อจะยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อตึงและค้างไว้ 10-20 นาทีในขณะเดียวกันก็หายใจเข้าและก็หายใจออกช้าๆเพื่อให้ความดันเลือดลดลงและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองและเมื่อจะเลิกออกกำลังกายจะต้องวอร์มร่างกายโดยการลดความแรงลงให้ใช้เวลาโดยประมาณ 10 นาที อย่าหยุดออกกำลังกาบแบบทันที ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะป้องกันการขาดน้ำและ การเป็นลมแดด ก่อนบริหารร่างกาย…

Continue Reading
Close Menu